EEN PRIVATE ZIEKTEVERZEKERING IN SPANJE

 

De meesten weten dat het Spaans sociaal verzekeringsstelsel zogoed als gratis is, maar velen ondervonden reeds - spijtig genoeg - ook verre van perfekt. Lange wachttijden, steeds wisselende behandelende geneesheren zijn spijtig genoeg meer regel dan uitzondering. Vandaar dat velen opteren voor een bijkomende private ziekteverzekering.

 

Hierbij enkele inlichtingen waarbij je rekening dient te houden alvorens tot afsluiten van een dergelijke polis over te gaan.

 

Een eerste onderverdeling is deze tussen een verzekering waar je keuze is beperkt tot een lijst van bij betrokken maatschappij aangesloten geneesheren (CUADRO MEDICO) of een verzekering waarbij je vrije keuze hebt en de geneesheer kiest dewelke jouw voorkeur heeft, aangesloten bij hun systeem of niet.

 

1. Beperkte keuze (CUADRO MEDICO)

De maatschappij bezorgt je een gids met  al de bij hen aangesloten geneesheren, specialisten, ziekenhuizen … . Je maakt hieruit je keuze en raadpleegt de betrokken geneesheer. Je betaalt hem niets. Aan je verzekeringsmaatschappij betaal je het vooraf bepaalde “eigen risico”. Vele maatschappijen bieden de mogelijkheid zelf je eigen risico te bepalen en zo een lagere of hogere premie te betalen.

 

Opgelet : Grotere maatschappijen dewelke nationaal werken, bieden een CUADRO MEDICO (adressenlijst) aan voor het ganse land. Kleinere maatschappijen dewelke meestal slechts regionaal werken bieden je enkel een adressenlijst aan in eigen provincie. Ga je buiten de provincie dien je dus steeds eerst hun urgentiedienst te raadplegen om te weten waar je terecht kan.

Een ander punt waar je rekening dient mee te houden is het feit dat de beoogde maatschappij vooral is ingesteld om met Spanjaarden te werken (nationaal) of zich ook richt op buitenlanders (expats). Dit is van belang omdat bij de nationaal werkende maatschappijen meestal minder Internationale geneesheren zijn aangesloten. Maatschappijen die zich specialiseren in het werken met expats zullen meestal meer buitenlandse artsen in hun adressenlijst hebben opgenomen (taalvoordeel). Gevolg kan zijn dat deze laatste maatschappijen iets duurder zijn daar de bij hun aangesloten artsen vaak aan een hoger honorarium werken.

Bijna alle maatschappijen werken ook met een leeftijdsgrens, vaak 60 of 65 jaar.  Bij anderen (zoals DKV) kan je terecht ongeacht je leeftijd

 

2. VRIJE KEUZE

Je kan eender welke geneesheer kiezen (meestal ook in eender welk land). Je betaalt ter plaatse de doktersrekening en bezorgt deze aan je verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de door jou onderschreven polis betalen zij je 60-70-80 of 90% van de betaalde rekening terug.

Vele maatschappijen bieden een bundeling van beide systemen, je kan dus zowel kiezen uit een adressenlijst of gaan voor de vrije keuze

 

Keuzemogelijkheden dekkingen :                                                                                                Kleinere maatschappijen werken meestal met een beperkt gamma, je dient hun polis te onderschrijven zoals hij is. Grotere en gespecialiseerde maatschappijen bieden vaak de mogelijkheid te werken met maatwerk. Je kan zelf opteren welke dekkingen je verkiest en dus een bijna gepersonaliseerde polis bekomen. 

 

Reeds bestaande ziektes of gezondheidsproblemen : hou er rekening mee dat alle maatschappijen commerciële firmas zijn met als bedoeling winst te maken. Heb je dus al bepaalde medische problemen zullen die ofwel worden uitgesloten of slechts worden aanvaard mits betaling van een premie supplement. Om later verrassingen te vermijden is het dus belangrijk de maatschappij degelijk in te lichten. Bij de meeste maatschappijen dien je vooraf een medische vragenlijst in te vullen (een medisch onderzoek is meestal niet nodig). Sommige maatschappijen werken zonder deze vragenlijst en wekken daarbij de indruk alles te aanvaarden. Kijk echter steeds en goed de algemene voorwaarden na. Bijna altijd zal daarin staan dat alle reeds bestaande problemen zijn uitgesloten!

 

Medicamenten De meeste maatschappijen vergoeden wel de medicatie tijdens een hospitalisatie maar niet de medicatie die je dient te gebruiken eens terug thuis. Grotere gespecialisserde maatschappijen bieden polissen aan met inbegrip van terugbetaling medicatie. (DKV...), natuurlijk zijn dit polissen die heelwat duurder zijn dan de gewone standaard privaat ziekteverzekering.

 

En in het buitenland : de meeste maatschappijen voorzien vergoeding in geval van een SPOEDOPNAME in het buitenland. Bekijk echter goed de voorwaarden, bij sommige maatschappijen is de vergoeding beperkt tot 3000 of 6000 euro bij anderen tot 12000 euro. De meeste polissen met vrije keuze kan je steeds volledig in het buitenland gebruiken.

Denk je eraan vaak in het buitenland te vertoeven opteer je misschien best voor een internationaal werkende maatschappij en een polis met vrije keuze

 

Zekerheid : er zijn maatschappijen dewelke in hun polis expliciet vermelden dat ze je polis niet kunnen opzeggen ook niet als je voortdurend beroep op hun tussenkomst dient te doen (en ze dus veel geld aan je verliezen). Anderzijds zijn er maatschappijen dewelke deze garantie niet aanbieden, met het risico dat ze een veel geld kostende klant na verloop gewoon aan de deur zetten.

Kijk ook na of de maatschappij je premie kan aanpassen (verhogen) indien je vaak beroep doet op hun tussenkomst. Uiteindelijk zou je verzekering dan zo duur kunnen worden dat ze onbetaalbaar wordt. Dus best een maatschappij die dit systeem niet toepast.


Dus opteer je voor en privaat ziekteverzekering, informeer je degelijk en bij een specialist. 

EXCLUSIEVE EXTRAS  EC- HELPDESK

 

EC HELPDESK beschikt over zijn eigen nederlandstalige verpleegkundige en een eigen afdeling THUISZORG

 

Ben je momenteel in goede gezondheid ?  

Tart het noodlot niet, je kan bij ons steeds terecht om een privaaat ziekteverzekering af te sluiten en dit aangepast aan je eigen noden en wensen.

 

Je bent tevreden over de Sociale Zekerheid in Spanje maar in geval van zware levensbedreigende ziekte (bv kanker) wil je wel tot het uiterste gaan om je te laten verzorgen, zelfs in het buitenland, zelfs buiten Europa.  Ook hiervoor hebben wij een betaalbare verzekeringsoplossing of je wil gewoon een verzekering die je enkel de mogelijkheid biedt een specialist te raadplegen, ook daarvoor hebben we een oplossing.

 

 

TANDVERZORGING  is in Spanje EEN PROBLEEM !  Dit is geen slogan maar bittere realiteit.  Hulp via sociale zekerheid is zeer beperkt en private verzorging is duur. Normaal dat men steeds meer  kiest voor een extra verzekering voor tandverzorging. Het is nu éénmaal een feit dat bij een bezoek aan de tandarts of de orthodontist de eigen kosten hoog kunnen oplopen. Denk maar aan dure implantaten, proteses... . Men spreekt al vlug van enkele duizende euros. Wie dan geen beroep kan doen op een privaat tandartsverzekering, is natuurlijk de klos.

Een speciale tandartsverzekering zal je voor een betaalbare premie (reken op een 9 euro per maand)  verschillende behandelingen gratis aanbieden en andere aan zeer concurrentieel tarief (tot 50% beterkoop dan zonder verzekering)