VERZEKERING VERGETEN TE BETALEN: ben ik nog verzekerd ?

 

Als je de premie voor de verplichte BA-autoverzekering vergat te betalen, hoef je je nog niet meteen zorgen te maken. Meestal ben je wel  nog verzekerd. Wat is de procedure gevolgd door de maatschappijen?

 

Je verzekeringsmaatschappij of bemiddelaar stuurt je een vervaldagbericht en vraagt de premie te betalen. Wat  als je deze betaling vergeet te regelen?

 

Een vergetelheid is niet onmiddelijk een probleem.

 

Het is niet omdat je de betaling vergeet, dat je niet meer verzekerd bent als er zich een schadegeval voordoet (zelfs indien de vervaldag reeds is verstreken). Je maatschappij moet blijven betalen.

 

Je maatschappij dient  je een aangetekend herinneringsschrijven te sturen waarin je nog 15 dagen de tijd krijgt om te betalen, vooraleer deze de dekking mag stopzetten. Meestal wordt eerst ook nog een gewone-niet-aangetekende- brief verstuurd of gemaild waarin je wordt  ‘herinnerd’ aan je openstaande schuld.

 

 

Wat indien je na die aangetekende aanmaning nog niet betaald ?

 

Betaal je de premie na de aangetekende aanmaning nog niet, dan kan je verzekeraar de polis wel schorsen of opzeggen. Zegt hij de polis op, dan ben je niet meer verzekerd. Bij een schorsing ligt dit anders. Doet er zich een ongeval voor in de periode van de schorsing, dan moet je verzekeraar het slachtoffer toch vergoeden. De verzekeraar kan wat zij dan uitbetaalde wel binnen bepaalde grenzen bij jou komen terugvorderen.  

 

Van zodra je de achterstallige premie be­­taalt, komt er een einde aan de schorsing. Dat gebeurt niet retroactief. De waarborg wordt pas de dag na ontvangst van de betaling door de ver­zekeraar opnieuw van kracht.

 

En bij een omniumverzekering?

Voor een omniumverzekering gelden dezelfde regels. Alleen moet je er daar rekening mee houden dat als je verzekeraar de dekking schorst, deze helemaal geen tussenkomst meer moet verlenen bij een schadegeval.